Wat betekent Trusted Smart Statistics

Joeri Minnen 5 februari 2020

Literatuur?

In de literatuur is niet zo veel informatie te vinden over wat ‘Smart Surveys’ en ‘Trusted Surveys’ zouden kunnen betekenen. Daarom moeten we beide termen definiëren.


Smart surveys

Smart surveys zijn enquêtes waarbij respondenten wordt gevraagd om Smart devices te gebruiken om een enquête in te vullen. Smart surveys zijn Smartphones, tablets of wearables.

Een survey ‘invullen’ betekent:

  1. een enquête invullen, of
  2. data verlenen via relevante sensoren of via bestaande datasets

De eerste optie is een actieve deelname, de tweede een vrij passieve deelname. Voor beide opties is een applicatie nodig. Deze applicatie is meestal een mobiele app, maar het kan ook een webapplicatie zijn die in een browser draait.


Trusted surveys

Het woord trusted is gekoppeld aan derde partijen die te vertrouwen zijn in hun benadering van de (persoons)gegevens die zij verzamelen. Deze partijen zijn overheden, maar ook universiteiten en zelfs stabiele ondernemingen die de gegevens die zij verzamelen beschermen volgens de strenge principes die zijn vastgelegd binnen de GDPR-regels.


De respondent in het centrum

Om echt Smart te worden en echt Trusted te zijn moet de respondent in het middelpunt staan van de dataverzameling. Het samenspel tussen actieve en passieve registratie houdt de noodzaak in dat:

  1. de respondent de passief verworven gegevens kan bekijken
  2. de gegevens kan wijzigen/verbeteren
  3. kan beslissen welke gegevens worden verzonden en welke niet

Inzichten