hbits home NL

Habits tell more
than words

We are Hbits

Wie gedrag wil begrijpen en beïnvloeden, moet het gedrag zelf bestuderen

Veel gedragsonderzoek vraagt mensen wat ze doen door enkel te peilen naar hun opinies, intenties, houdingen en verhalen. Wat ze wérkelijk doen blijft hiermee onbeantwoord. Daarom bestudeert hbits het gedrag zélf door het te benaderen via objectieve gegevens.

Zo helpen we marketeers, HR-managers, beleidsverantwoordelijken, wetenschappers, … het menselijk gedrag te begrijpen. En we adviseren hen in hoe ze gedrag efficiënt kunnen beïnvloeden.

Big data,
weinig context:
Hbits brengt
die context weer
in beeld

Meer dan ooit laat wat mensen doen sporen na, via kredietkaarten, klantenkaarten, Facebookupdates, apps, wearables of sensoren. Zinvol, want ze laten zien hoe gezinnen, werknemers, consumenten of andere groepen mensen zich gedragen; maar ook beperkend omdat de context waarin die zich bewegen grotendeels buiten beeld blijft. hbits brengt die context begrijpelijk weer in beeld.

hbits vertrekt vanuit de handelende mens, de actor, die handelt in een context (zoals tijd, ruimte, andere actoren, …). Willen we een groep of organisatie begrijpen, dan moeten we individuen gaan analyseren naar gedrag én context.

Oplossingen

Inzichten