hbits home NL

Habits tell more
than words

We are Hbits

Wie gedrag wil begrijpen en beïnvloeden, moet het gedrag zelf bestuderen

Veel gedragsonderzoek vraagt mensen wat ze doen door enkel te peilen naar hun opinies, intenties, houdingen en verhalen. Wat ze wérkelijk doen blijft hiermee onbeantwoord. Daarom bestudeert hbits het gedrag zélf door het te benaderen via objectieve gegevens.

Zo helpen we marketeers, HR-managers, beleidsverantwoordelijken, wetenschappers, … het menselijk gedrag te begrijpen. En we adviseren hen in hoe ze gedrag efficiënt kunnen beïnvloeden.

Big data,
weinig context:
Hbits brengt
die context weer
in beeld

Meer dan ooit laat wat mensen doen sporen na, via kredietkaarten, klantenkaarten, Facebookupdates, apps, wearables of sensoren. Zinvol, want ze laten zien hoe gezinnen, werknemers, consumenten of andere groepen mensen zich gedragen; maar ook beperkend omdat de context waarin die zich bewegen grotendeels buiten beeld blijft. hbits brengt die context begrijpelijk weer in beeld.

hbits vertrekt vanuit de handelende mens, de actor, die handelt in een context (zoals tijd, ruimte, andere actoren, …). Willen we een groep of organisatie begrijpen, dan moeten we individuen gaan analyseren naar gedrag én context.

Oplossingen

Inzichten

Werktijd experiment

In 2019 experimenteerde Femma voor een jaar met een 30-urenwerkweek. Alle fulltime medewerkers gingen 30 uur per week werken en kregen zo wat extra uren vrij.

Op 15 oktober maakte Femma bekend wat deze kortere werkweek deed met hun werknemers. Dit onderzoek werd samen met TOR opgezet en uitgevoerd via dagboekonderzoek. TOR analyseerde alle data en voorzag Femma van de resultaten.

Meer informatie te vinden via: www.welwerk.be

De tijd onthult alles, hbits ook

Op 6 februari 2020 werd de nieuwe HENRI gepubliceerd. HENRI is het meertalige magazine van de VUB.

De opener van het artikel luidt als volgt:

“Eind 2019 werd hbits officieel als spin-off van de VUB verwelkomd. Als onderdeel van de Humane en Sociale Wetenschappen groeide de spin-off hbits vanuit de traditie van de onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat – De tijd onthult alles). Die doet al sinds 1982 tijdsbestedingsonderzoek volgens eigen methodologische inzichten. hbits bouwt sinds een jaar voort op die expertise en breekt door de grenzen van de academische wereld via hun modulaire onderzoeksplatform MOTUS.”

Lees het volledige artikel op vubtoday.be.

hbits CV officieel een VUB-Spin-Off

hbits CV(BA) werd op 30 oktober 2018 door 4 vennoten boven de doopvont gehouden.

Een jaar later werd hbits ook officieel erkend als VUB-Spin-Off. Toppie!

En deze officiële verankering noopt tot een feestje op 28 april 2020, op uitnodiging van Directeur VUB TechTransfer Sonja Haesen en Vicerector Innovatie & Valorisatie Hugo Thienpont.

 

Kick-off meeting

Op 16 en 17 maart 2020 werd in Wiesbaden de kick-off meeting gehouden van het nieuwe ESSnet-project ‘Trusted Smart Surveys’. hbits neemt deel aan het project met het MOTUS-onderzoeksplatform.

Gedurende twee jaar (2020-2021) kunnen verschillende Europese landen kennis maken met MOTUS. Hoe werkt de applicatie? Hoe wordt het onderzoek opgesteld en het veldwerk georganiseerd via MOTUS? zijn twee belangrijke vragen.

Tijdens deze twee jaar gaan we ook een stapje verder, namelijk door ook externe data te ontsluiten binnen MOTUS: ‘MOTUS goes SMART’.

Theun wint de Paul De Vroede prijs

Theun Pieter van Tienoven, vennoot van hbits, heeft op 22 november 2019 de Paul De Vroede prijs in ontvangst mogen nemen uit handen van de VUB rector Caroline Pauwels.

Deze onderscheiding werd toegekend aan Theun voor zijn doctoraatsthesis “Daily Routines. Studying temporal structures and the organisation of every day life”.

Proficiat Theun!

Onderzoek & samenwerking

De faculteit ES van de Vrije Universiteit Brussel organiseert op 21 september zijn onderzoeksdag. Het thema van dit jaar is ‘Open Science’, ‘GDPR’ en ‘Interdisciplinair onderzoek’.

De vakgroep Sociologie vaardigt het BE-HAVE project af als toonbeeld van interdisciplinaire samenwerking. Meer weten over dit project? Klik hier en ontdek de 4 stappen die we moeten nemen om succesvol het panel op te richten.

Het Grote Tijdsonderzoek: de resultaten

Vorig jaar registreerde 9.596 leerkrachten een week lang hun tijdsbesteding. Daarmee gaven ze ons een waardevolle inkijk in hoe leerkrachten hun tijd besteden op het werk, maar ook daarbuiten.

Vanaf vandaag kunnen leerkrachten niet alleen hun eigen (werk)tijd bekijken, maar ook hun tijd verhoudt ten opzichte van die van hun collega’s.

Dit alles via: https://www.hetgrotetijdsonderzoek.be/resultaten