Verschil tussen Committed and Tentative Data

Joeri Minnen 16 september 2021

Met de nieuwe gebruikersinterface van MOTUS werden de begrippen “Committed Data (vastgelegde gegevens)” en “Tentative Data (voorlopige gegevens)” belangrijk.

Committed Data worden gezien als gegevens die door de respondent zelf in een actieve betrokkenheid worden geregistreerd. Wanneer een respondent bijvoorbeeld een Tijddagboek bijhoudt, betekent dit de registratie van een activiteit en het beantwoorden van aanvullende contextvragen.

Tentative Data zijn gegevens over of in relatie tot de respondent zonder zijn of haar actieve betrokkenheid, d.w.z. passief. De gegevens worden verzameld via sensoren in een smartphone of wearable, maar de bron van info kan ook administratieve data zijn. Afhankelijk van de informatie kan extra context worden toegevoegd. Wanneer bijvoorbeeld de geolocatie van het apparaat bekend is, kan informatie over het Point-of-Interest (POI) worden toegevoegd (een supermarktketen, een restaurant, een school…).

Met de nieuwe gebruikersinterface worden zowel Committed als Tentative Data aan de respondent getoond. Op het moment dat de respondent de Tentative Data accepteert, aanpast/verbetert, worden het Committed Data. Tentative Data of voorlopige gegevens worden in MOTUS gebruikt als een bron van ondersteuning om de registratielast van respondenten te verlagen.

Inzichten