EVS2023

EVS2023: huishoudbudgetonderzoek in Duitsland

Huishoudbudgetonderzoek

Het huishoudbudgetonderzoek bevraagt gezinnen naar hun uitgaven en inkomsten. Op die manier geeft de enquête een beeld van de levensomstandigheden in Duitsland, en in vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie. Op regelmatige basis worden de huishoudens in een land bevraagd. In Duitsland vindt de studie plaats om de 5 jaar met tussenliggend kleinere studies om de trend tussen twee collectiejaren beter te kunnen duiden.

Alle leden van het huishouden maken deel uit van de studie. De deelnemende huishouden geven een representatief beeld van de samenleving door ondermeer rekening te houden met het type van huishouden, de sociale positie van de grootste verdiener van het gezin en het netto inkomen op huishoudniveau.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Destatis als het nationaal statistiek bureau en de 16 provincies als de regionale statistische bureaus.

De eerstvolgende bevraging loopt gedurende het jaar 2023 en richt zich op de bevraging van ongeveer 84.000 huishoudens.

Richtlijnen en COICOP

De Europese Commissie en met name EUROSTAT, de statistische dienst van de Europese Unie, schrijft een aantal richtlijnen voor. De methode en manier van bevraging is hier een belangrijk onderdeel. Eén belangrijke richtlijn staat centraal en dit is de registratie van de uitgaven en inkomsten volgens de COICOP-classificatie.

De COICOP-classificatie geeft een overzicht van consumptieve uitgaven en van inkomsten. Ze wordt beheerd door de Verenigde Naties en wordt gebruikt voor ondermeer het berekenen van de consumptie index.

Innovatie

Tot op heden verloopt de bevraging via het invullen van een papieren consumptiedagboek. Doordat steeds meer mensen gebruik maken van slimme toestellen (zoals Smartphone, Tablet, computers en laptops) is het noodzakelijk om de dataverzamelingsmethode eveneens digitaal aan te bieden de deelnemende huishouden.

Binnen dit project wordt een applicatie ontwikkeld die de online registratie van uitgaven en inkomsten binnen huishouden ondersteunt. De applicatie is beschikbaar als een mobiele applicatie via iOS en Android, en als web applicatie via de browser van een computer, laptop of tablet.

Deze applicatie maakt gebruik van het MOTUS dataverzamelingsplatform.

Icons-website

MOTUS ondersteunt het EVS2023

In 2023 bevraagt Destatis 84.000 gezinnen naar hun uitgaven en inkomsten. Hiervoor doet ze beroep op het MOTUS-platform. Het onderliggende project ontwikkelt de applicatie voor het vatten van deze gegevens.

Dit project sluit aan op de bevraging van de tijdsbesteding van de huishoudens volgens de HETUS-richtlijnen. Hierdoor is het voor statistische diensten mogelijk om officiële statistieken te bevragen bij haar inwoners gebruikmakend van één en hetzelfde dataverzamelingsplatform.

Oplossingen