ESSnet Trusted Smart Surveys

Tijdsregistratie en consumptiegedrag als basis

Het kader

In september 2002 beslisten de Algemene Directies van de Nationale Statistische Instituten (NSI) dat er meer afstemming moest komen voor de statische dataverzameling binnen de Europese lidstaten.

Om dit te realiseren werd het ESSnet opgericht. ESS staat voor het European Statistical System. De expertise binnen de verschillende Europese NSIs wordt samengebracht en specifieke projecten en actiepunten worden opgestart.

Het ESSnet is een netwerk van verschillende NSI organisaties gericht op het samenbrengen van kennis zodat het een meerwaarde biedt voor het ganse ESS.


TUS en HBS als basis

Het nieuwe ESSnet-project wenst een referentie architectuur op Europees niveau te ontwikkelen. Het startpunt van het nieuwe project is het eindpunt van een vorig subsidiekader rond ‘Innovative tools and sources for diary-based surveys’.

Het tijdsbestedingsonderzoek (Time Use Survey) en het consumptieonderzoek (Household Budget Survey) zijn twee ESS onderzoeksmethoden die door de NSIs op geregelde basis worden uitgevoerd en inzicht geven over hoe mensen en gezinnen hun tijd en hun geld besteden.


MOTUS als TUS-tool

MOTUS werd als software platform geëvalueerd binnen het door Eurostat gefinancierd SOURCE TM-project, in een samenwerking met Statbel (België) en Destatis (Duitsland).

In een eerste fase binnen het ESSnet-project krijgen meer Europese landen de kans om MOTUS te leren kennen. Dit geldt voor zowel de web en mobile applicatie (front-office), als ook voor de management tool achter MOTUS (back office).  De MOTUS-back office maakt het mogelijk om het onderzoeksdesign op te zetten en om het veldwerk uit te voeren en te coördineren.


MOTUS goes SMART

MOTUS maakt het ook mogelijk data van andere bronnen te ontvangen. Dit gebeurt door zogenaamde Microservices of Plugins.

In dit project wordt een geolocatie plugin uitgetest die informatie ontleend aan de sensoren in een Smartphone.

Respondenten hoeven dan niet alle informatie zelf meer via de MOTUS-app in te vullen, maar  wordt een deel van de informatie reeds op voorhand in de tijdslijn van de respondent verwerkt.

De respondent kan vervolgens deze informatie aanvaarden of aanpassen.


De tijdslijn

Het project loopt van begin januari 2020 tot einde december 2021. In een eerste periode tot september 2020 wordt de MOTUS-tool door de landen uitgetest en worden aanpassingen toegepast.

Vanaf 2020 worden er pilootprojecten in verschillende landen uitgevoerd om bij een grotere groep van mensen input over de gebruikservaringen te verzamelen. Deze gebruikservaringen worden dan opnieuw geanalyseerd en verwerkt in een nieuwe versie van de applicatie.

 

 

 

 

Icons-website

In het kort

Met het ESSnet-project wordt MOTUS door meerdere Europese landen getest. De doelstelling is om samen met deze landen MOTUS te verbeteren zodat het bruikbaar wordt op een Europese schaal.

Belangrijk gegeven is ook dat MOTUS zal gelinkt worden met externe data ontleend van sensoren. MOTUS going SMART is vervolgens de tweede doelstelling.

Het onderzoek loopt gedurende een periode van twee jaar.

Methodologies

#App   #Europa   #Standardisatie   #tijdsonderzoek  

Oplossingen