BTUS22: Belgisch onderzoek naar tijdsbesteding

BTUS22

Beschrijving van het onderzoek

Het Belgisch onderzoek naar de tijdsbesteding wordt met tussenpozen van 5 tot 10 jaar uitgevoerd door Statbel, het Belgisch statistiekbureau. De vorige bevragingen zijn gebeurd in 1999, 2005 en 2013. Dezelfde bevragingen vinden plaats in gans Europa.

Er zijn twee belangrijke kenmerken aan het onderzoek:

(1) het is een onderzoek op het niveau van het huishouden, en

(2) centraal staat het bijhouden van een tijddagboek. Daarnaast worden ook vragen gesteld via vragenlijsten.

 

Het volledige onderzoek verloopt online en is beschikbaar in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels.

In het begin van het onderzoek zijn er taken voorbehouden voor de referentiepersoon van het huishouden waaronder het samenstellen van het huishouden. Daarna worden alle huishoudleden van 10 jaar en ouder gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Hier staat het bijhouden van het tijddagboekje centraal.

Doelstelling

Met dit onderzoek wensen we informatie te verzamelen over hoe mensen en huishoudens hun tijd spenderen. Welke verschillende activiteiten ze doen en op welk moment van de dag deze activiteiten plaatsvinden.

Dit onderzoek ondersteunt het nemen van beleidsbeslissingen en het voeren van wetenschappelijk onderzoek. Verschillende vragen kunnen aan bod komen zoals welke activiteiten jongeren doen, en omgekeerd welke activiteiten vooral door ouderen worden gedaan, of het verschil tussen mannen en vrouwen, of ons slaapritme. 

Partners

Het Belgisch onderzoek naar de tijdsbesteding wordt uitgevoerd door Statbel, in samenwerking met de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Om het onderzoek uit te voeren wordt gebruik gemaakt van het MOTUS dataverzamelingsplatform dat ontwikkeld is door de Onderzoeksgroep TOR.

Informatie over valorisatie

Informatie over het onderzoek wordt gegeven via rapporten en artikels, maar ook via een webpagina waarop onderzoekers, journalisten, studenten en andere geïnteresseerden informatie over de tijdsbesteding van Belgen kunnen opzoeken.

Onderzoeksinformatie

Informatieve website

Een website met een pagina met Frequently Asked Questions, en met een Help-pagina:

FAQ-pagina: https://www.motusresearch.io/nl/faq/

Help-pagina: https://www.motusresearch.io/nl/help/

Instructiefilm

De instructiefilm geeft een overzicht van de taken tijdens het onderzoek en toont hoe het tijddagboekje kan worden ingevuld.

Film via YouTube: https://youtu.be/VGQTzvv3U8c

MOTUS-applicatie

Deelname aan het onderzoek is mogelijk door gebruik te maken van de web applicatie en/of de mobiele applicatie.

Web applicatie: https://app.motusresearch.io/nl

iOS app: https://apps.apple.com/us/app/motus/id1606379317

Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.hbits.motus

U kan de web- en mobiele applicatie door elkaar gebruiken. Bij het gebruik van de applicaties is een internetverbinding noodzakelijk.

Activiteitenlijst

Centraal in het dagboekje staat het registreren van uw activiteiten. U kan op verschillende manieren een activiteit registreren: door te zoeken met woorden, door te zoeken via categorieën of door gebruik te maken van favorieten. Om een overzicht te krijgen van alle activiteiten vindt u hier de activiteitenlijst.

Activiteitenlijst: https://bit.ly/btus22_activiteitenlijst

Icons-website

BTUS22 online tijdsbestedingsonderzoek

Voor het eerst wordt in België de tijdsbesteding van huishoudens volledig online verzameld. Dit gebeurt via het dataverzamelingsplatform MOTUS.

Het doel is om informatie te verzamelen van ongeveer 2.000 huishoudens. Het onderzoek loopt over een heel jaar.

Het volledige onderzoeksprotocol kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar Joeri.Minnen@vub.be

Methodologies

##gedrag   ##MOTUS   ##online   ##time-use  

Oplossingen