GeoService: toevoegen van geolocatie data als voorlopige data in MOTUS

Joeri Minnen 4 januari 2022

In een tijdsbestedingsonderzoek (TUS) wordt de respondenten gevraagd hun activiteiten bij te houden in een tijdsdagboek, gewoonlijk gedurende 2 dagen (een weekdag, een weekenddag). Naast de activiteiten zelf speelt ook de context ervan een belangrijke rol. In een TUS bepalen de activiteit en de sociale en ruimtelijke dimensie ervan een episode. Als één van de elementen verandert, begint een nieuwe episode.

TUS is een betrouwbare methode om microgedragsgegevens vast te leggen over hoe mensen hun tijd besteden. De tijdsbesteding van mensen wordt echter bepaald door beperkingen, waardoor individuen niet zomaar elke handeling kunnen uitvoeren die ze maar willen. Voorbeelden van beperkingen zijn de verschillende sociale rollen van een persoon, maar ook iemands temporele en ruimtelijke locatie op een gegeven moment. Thörsten Hägerstrand heeft dit gevisualiseerd via zijn Time & Space diagram (of prisma) dat een pad toont tussen verschillende ruimtelijke locaties van een activiteit gedurende de tijd, en dit op individueel en huishoudelijk niveau.

Tijdregistratie is echter omslachtig, en er zijn oplossingen nodig om zowel de respondent te ondersteunen als de kwaliteit van de gegevens te verhogen. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat een oplossing kan worden gevonden in de onderlinge relatie tussen tijd en ruimte. Vandaag vraagt een tijdsdagboek naar de activiteiten van mensen binnen een tijdsbestek, terwijl de plaats (slechts) een toegevoegde context is. Meer nauwkeurigere informatie over de plaats waar men is geweest is voor de respondenten echter vaak beschikbaar via hun smartphone. Deze slimme toestellen zijn voorzien van sensoren die onder meer de plaats van het toestel (als proxy van de respondent) vastlegt.

Om deze informatie op te kunnen gebruiken, werd de GeoService-tool ontwikkeld in het kader van een EUROSTAT-project. Het consortium bestond uit Sogeti en hbits CV (als Spin-off van de Vrije Universiteit Brussel).

Inzichten